mandag 11. mai 2015

Plakat

Denne gang fikk vi i oppgave å lage en plakat. Vi kunne selv velge om det skulle være en reklame- eller holdningsplakat. Jeg valgte å lage en holdningsplakat til Kreftforeningen. Siden jeg er russ i år og har gått bøssebæring for Krafttak mot kreft fikk jeg en idé om å lage en plakat til det.


I forhold til komposisjon valgte jeg å plassere bildet omtrent på midten, så jeg fikk plass til tekst over og fikk plassert teksten på steinen. Alle bildene har jeg tatt selv, bortsett fra kreftforeningens logo som er på gravsteinen i høyre hjørne. Jeg har redigert farger og manipulert alle bildene i PshotoShop. Jeg valgte å ta bildet i svart hvitt og på en gravplass for å få fram det dystre og konsekvensene kreft kan føre til. Teksten, bøssen og logoen har jeg tatt i farger for å framheve det. Jeg valgte en lyseblå farge på teksten for å få den mest mulig lik fargen som går igjen i logoen og på toppen av bøssen til Kreftforeningen.

Da vi printet ut plakaten på skolen ble den svart hvite bakgrunnen litt rar i fargene. Derfor har jeg prøvd å ta en annen svart hvitt farge for å se om det blir bedre. Det var vanskelig å se forskjellen her... Jeg gjorde også teksten større, da den ble litt liten i forhold til selve plakaten når den ble printet ut. Her er to reviderte versjoner:
Jeg fikk et tips fra læreren å prøve hvit skrift for å få teksten tydeligere. Selv synes jeg det ble bra, og skriften ble tydeligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar